Etikettarkiv: Taxi Stockholm

Södertörns Tingsrätt bryter mot barnkonventionen

Också i de värsta fängelserna får pappor träffa sina barn. Generellt gäller att barn skall ha kontakt med föräldrar också om de sitter inne. Tingsrätterna dömer till enskild vårdnad till pappor som misshandlat och skadat barnen mamman. Socialtjänsten och domstolarna tvingar barn mot sin vilja att träffa föräldrar som de inte vill träffa. Tingsrätten ger vårdnad till pappor som avtjänar straff för mord på barnens mamma.

Södertörns Tingsrätt har dock fattat ett beslut som faller utanför alla mig kända regler. En mamma (ett segslitet och fruktansvärt fall) har dömts av Södertörns Tingsrätt till att aldrig mer ha kontakt med sin son, där vårdnaden tillfallit pappan. Tingsrätten skriver på hörsägen från pappan att mamman är farlig och inte skall vara i närheten av barn. Hon utgör en fara för barnet. I det här fallet har hon inte heller rätt till att se bilder av sin son. Ingen har frågat sonen om han vill ha kontakt med mamman.

Mamman som i pappans mycket utvecklade blogg på temat, kallas Tina framställs som ett monster, åtskilliga orosanmälningar har gjorts från pappan för att också hans fd styvdotter skall fråntas Tina. Detta har han dock inte lyckats med Tina o dottern bor fortfarande tillsammans utan problem. Därtill har Tina tillsammans med sin nuvarande sambo hand om sambons femåriga dotter. Också detta utan problem. Men även här har pappan försökt söndra genom att kontakta sambons fd och varna för Tina.

Jag har läst Tinas alla papper från socialtjänst, läkare etc och ingenstans i de pappren framkommer att Tina skulle vara farlig som mamma. Tina har inga anmälningar eller domar. Hennes advokater har kontrollerat hennes bakgrund också hos Södertörnspolisen där det enligt pappan skulle finnas anmälningar mot Tina. Det var Södertörnspolisen som hade det omtalade kvinnoregistret där kvinnor som utsatts för våld, beskrevs som gnälliga, fula etc. Tina finns också i det registret.

Ingen advokat har hit tills hittat något av detta. Däremot finns det ett antal anmälningar mot pappan, vilka Södertörnspolisen i vissa fall inte ens registrerat och förklarat med att Tina är galen och en rättshaverist. Namnen på polisen som handlagt ärendena kommer att läggas ut senare.                      .

Tina flyttade från Haninge till södra Sverige i hopp om att få vara ifred, men också där har pappan ”följt” efter. Tina har utsatts för hot och trakasserier, misshandel – det senare bevittnade dottern o dotterns dåvarande pojkvän. Inget av detta har emellertid tagits på allvar utan lagts ner av polisen i Karlskrona i brist på bevis.

Men pappans oresonliga hat mot Tina, som han uttryckt i sin blogg där han också påtalat att Tina är i behov av psykiatrisk vård, står inte i proportion till vad han förnekar deras gemensamma son. Barn har rätt till bägge föräldrarna också i en tvist. Det finns inga bilder eller bevis bildmässigt på att sonen skulle farit illa i mammans vårdnad. Tvärtom alla bilder som finns vittnar om motsatsen. Pappan tillät utan problem att mamman åkte till Spanien med sonen trots att han i sin blogg skriver att mamman utgjorde ett hot mot sonen.

Det pappan och framför allt Södertörns tingsrätt gör är att bryta mot barnkonventionens viktigaste regel – barns rätt till bägge sina föräldrar. Att en domstol två gånger fattar samma dåligt underbyggda beslut om att barnet aldrig mer får träffa sin mamma är ett lagbrott som borde tvinga Södertörns Tingsrätt att redogöra för hur man kan och på vilka grunder man fattar ett beslut som inte ens pappor som begår övergrepp på sina barn utsätts för.

Dessutom när det inte finns en enda dokumentation om att bilden av mamman skulle stämma. Det Tingsrätten lutar sig på är partsinlagor från pappans vänner, men å andra sidan finns inte ett ord skrivet om mammans vittnen eller deras uttalanden.

De orosanmälningar som gjorts mot Tina allt sedan sonen föddes kommer i huvudsak från pappan och hans vänner.

En taxichaufför vid Taxi Stockholm CO, som från början utgav sig för att hjälpa Tina, har utan att känna mig eller veta vem jag är, skickat offentliga dokument från tingsrätten, skrivit spaltmeter på min inbox på FB om att Tina har orosanmälningar, förlorat sin dotter, är i behov av vård. Att pappan nu slutligen vunnit över Tina och att jag därmed borde inse att Tina är sjuk och behöver vård. CO är anmäld till Taxi Stockholm för brott mot sekretessklausulen som omfattar alla som kör taxi-färdtjänst. Förutom CO har en Stefan Persson (alias) skickat hot, lagt ut information om Tina å Ronneby Kommuns Facebooksida. Detta låg kvar i flera dagar trots påstötningar till till kommunen.

Tina fick kontakt med en SD politiker i Socialnämnden i Ronneby som lovade hjälpa henne. Den hjälpen har utmynnat i stalking, fejkad FB sida Stefan Persson, försök att skriva o lägga till personer som Tina känner. Misstanke finns också om våldtäkt, stöld av Tinas underkläder, telefonsamtal flera gånger om dagen. Politikern satt anhållen i knappt fyra dagar för att han förföljde Tina, direkt när han släppts ringer han upp Tina och säger att nu är jag ute.

Situationen för Tina är snurrig och för den som inte följt hela utvecklingen är det lätt att förstår förvirringen. Än mer förvirrat blir det när den läkare som hjälpte Tina när hon bodde i Haninge o hade en relation med sonens pappa, är kusin till pappan. Samma läkare som utan grundlig undersökning skrev ut starkt beroendeframkallande medicin till Tina som skulle ”hjälpa”  henne. Kan system vara korrupta i Sverige ja helt klart. Södertörns Tingsrätt fattar avgörande beslut om ett barns framtid utan att lyssna på mammans sida. Socialförvaltningen i Haninge som å ena sidan skrivit att Tina är en bra mamma, omhändertar sonen utan förvarning.

Äldsta dottern som bor med mamman och är en för sin ålder oerhört klok och härlig tonårstjej som mår bra,  trots detta har försök gjorts att ta dottern från mamman. En bortadopterad dotter med grava psykosociala problem, används av mammans fd för att stärka bilden av mamman som galen. Den bortadopterade dottern har aldrig bott med Tina.

Jag skulle önska att någon tidning, journalist granskade fallet Tina, det handlar inte om vårdnadstvist vilket flera medier inte gärna skriver om. Det handlar om mäns makt över kvinnor, att via barnen kontrollera, utan hänsyn till hur barnet mår. Men inte ens Blekinge Läns Tidning tycker att det är anmärkningsvärt att en förtroendevald i socialnämnden är misstänkt för våldtäkt etc.

Tina är märklig på det sättet, hon säger att om jag någon gång får hem min son, skall han självklart ha rätten till sin pappa. Vårt bråk skall inte skada barnen.

bild10hot

Detta brev finns inte refererat till i någon av Tingsrättens Domar.

bild1hot

bild3hot bild4hot bild5hot bild6hot bild7hot bild8hot bild9hot


Ur pappans blogg, han påstår med andra ord att det finns styrkta bevis för att mamman är psykiskt sjuk, han har dock inte visat ett enda papper på detta ändå godkänner Södertörns Tingsrätt detta som bevis.

Det visar sig att det inte finns något hot eller några våldsamheter från mig mot Tina, eller någon annan. Sonen är trygg och lycklig med mig. Sedan han kom till mig för ett och ett halvt år sedan har han helt sluppit orosanmälningar och socialutredningar. Under hans första tre år hos mamman har han genomgått mer än en utredning per år och massor av orosanmälningar. Anmälningar från myndigheter och privatpersoner i oräkneliga mängder sedan hans födsel till dagen för LVU, när han kom till mig. (anmälningarna kommer mestadels från pappan o hans vänner)
Tina har fortsatt sitt liv utan sonen med att vara ett ständigt föremål för utredningar och orosanmälningar. Orosanmälningar från flera kommuner, utredningar om hennes dotter och även andras barn. LVU på hennes dotter och vem vet vad mer…. Detta bara under det senaste året! (anmälningarna har gjorts av sonens pappa o hans vänner – ingen av de utredningar som gjorts har lett vidare)

Tina hittar på och skickar hot sms till sig själv för att få uppmärksamhet, som hon har gjort i hela sitt liv. Hon får folk att tro på hennes dramer och hon tar manipulerandet till en helt egen nivå. Hon är skicklig på att lura folk och dom riktigt trögtänkta kan hänga kvar länge, men dom flesta fattar ganska snabbt.

(Undrar om Tina o hennes särbo ringer sig själva. de trögtänkta är givetvis undertecknad som inte köper pappans historiebeskrivning. Sonens pappa har begärt ut handlingar som berör ett barn han inte har någon som helst band till, bra för att ställa mamman i dålig dager. Allt detta redogjordes noga för på bloggen – finns sparat)
Resultatet är att hon inte får vara vårdnadshavare och hon får inte ha någon kontakt alls med sonen. Det är en extremt sällsynt dom och ett kraftfullt beslut som ingen plockar fram ur slumpen. Det är noga utrett av många olika personer och myndigheter. Hovrätten tyckte även dom att beslutet är välgrundat och fann ingen orsak att ta upp frågan igen. (Ja en rätt som bara lyssnar på en sida – inte tar med något av det som sägs från mammans sida kan självklart fatta sådana beslut. Men en dag biter sig pappan själv när sanningen o sonen får veta vad sm verkligen har hänt)