Etikettarkiv: tjänsteansvar

Moderaterna tar över där KD misslyckats inom sociapolitiken

Under flera år har förts fram krav från medlemmar ur vanvårdsgruppen om att införa legitimation för socialsekreterare samt tjänstemannaansvar. Detta fanns med i Kerstin Wigzells Barnskyddutredning bl.a. Många som intervjuades i utredningen om vanvård förde fram samma sak, ett klart o tydligt ansvar på tjänstemännen.

Nu blev det moderaterna och Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister i Regeringen som tog initiativet där Maria Larsson inte nått fram. Barnminister Maria Larsson har försökt lyfta frågan men lyckats, flera instanser sa nej bl.a. SKL och därmed backade hon.

Med den styrka om moderaterna har idag politiskt blir det knappast en fråga om vilja om förslaget vinner gehör inom partiet, utan snarare en fråga om när. Till Svenska Dagbladet säger Ulf Kristersson ”Socialtjänsten arbetar med de dystraste problem samhället rymmer”. Vid sidan av stödjande insatser handlar det också om långtgående ingrepp i människors tillvaro, mot deras egen vilja”.

Ulf Kristersson, är ordförande i Moderaternas arbetsgrupp som ska vässa partiets barnpolitik, vill se en ökad professionalisering av socialtjänsten. Det formella ansvaret för enskilda beslut som rör barn som far illa ligger i dag på den lokala socialnämnden. Tjänstemännen gör utredningarna och förbereder förslag, men de förtroendevalda politikerna bestämmer. Det är en ”ologisk” modell som innebär problem, inte minst när det gäller ansvarsutkrävande, anser Ulf Kristersson.Tanken är att dokumenterat kunniga social- sekreterare ska få legitimation, ett yrkesbevis som efter prövning ska kunna återkallas.

Det kanske viktigaste är dock att ”En sådan förändring skulle stärka barns rätt till bra sociala insatser, enligt Ulf Kristersson, som vill att en statlig utredning ska få i uppdrag att granska på de juridiska frågeställningarna.”

Socionomstudenter kanske får kalla kårar i den här diskussionen, men det skulle bädda för att just nyutexaminerade inte sätts på de tyngsta mest ansvarsfyllda fallen inom familje- och barnfrågor.  Än viktigare är att yrket socialsekretare graderas upp och ges en annan status. Självklart måste frivilligorganisationerna följa den här debatten och Barnminister Maria Larsson, kanske måste damma av det förslag som en gång fanns på socialdepartementet.

Magazinet Filter,

Visions svar på förslaget

SR Aftonbladet, Expressen, SVD, DN, SVT, TV4  Nyheterna Alliansfritt Sverige, Metro