Etikettarkiv: tvångsadoptioner

Vanvårdade barn skall inte reas ut till staten

I snart tio år har frågan om vanvård inom social barnavård varit på tapeten. En kamp som började med krav på upprättelse, Ursäkt från Staten och ekonomisk ersättning. Idag skriver vi 2015 februari och kravet på upprättelsen har inte nått längre än till att 51 procent inte varit nog våldtagna, utsatta och misshandlade.

Samtidigt fortsätter vanvården inom socialtjänsten, men nu med märkliga omhändertaganden enligt löpande bandprincipen. Samtidigt lämnas andra ärenden där hän som rimligtvis borde föranlett att socialtjänsten gripit in.

Socialarbetare i Sverige går via Nu Bryter Vi Tystnaden ut och konstaterar att man av resursskäl inte kan sköta sitt jobb. Jag är benägen att hålla med till viss del, men samma socialsekreterare kan lägga ner oerhörd energi på att ingripa i familjer där det trots allt fungerar medan de allvarligaste fallen förblir åtgärdade.

IVOs anmärkningar mot socialtjänsten är minst sagt regionalt fördelade. Anmärkningar görs mot socialtjänst där man inte gripit in, men ytterst sällan anmärkning för att det gjorts felaktiga ingripanden. IVO är en tandlös och socialarbetarstyrd verksamhet där fd socialsekreterare fortsätter att hålla varandra om ryggen.

Det förgågna dit jag själv räknas kompenseras med 25 0000 kr, en skitsumma säger vissa inom mina led, ja kanske det men 51 % har inte ens fått den summan och efter 1980 försvann vanvården.

Vanvården idag är annorlunda än på min tid, idag handlar det om att barn tas från sina föräldrar utan insatser eller stöd till familjen. Konstruerade skäl som socialtjänstens oemotsagt kan gå vidare med och där motparten inte ens har rätt att lägga fram sin bild. Barn skall enligt Barnkonventionen få göra sin röst hörd, möjligen får de uttala sig men någon hänsyn till vad barn säger märks inte vare sig i socialtjänstens eller förvaltningsrätternas protokoll.

Barn kan utan varsel flyttas mellan familjehem och institutioner utan att ges en förklaring. Barn kan anses ljuga om sin situation för att skydda föräldrarna. Barn anses bara tala sanning om de verifierar socialtjänstens utredningar. Barn hindras i familjehem och på institutioner ha normal kontakt med omvärlden, kan fråntas mobiler, datorer ofta på inrådan från socialtjänsten.

Barn hindras från kontakt med sin biologiska familj alt tvingas till umgänge de inte vill. Barn som upplevt våld i nära relationer, mord övergrepp tvingas till umgänge med förövaren mot sin vilja.  Vårdnadsöverflyttade barn kan adopteras bort mot den biologiska familjens vilja. Barn förlorar alltså kontakten med inte bara föräldrar utan syskon och övrig släkt. Barn förlorar sin identitet med stöd av en lagstiftning där vuxna har den alenarådande makten. Sammantaget är detta så långt från Barnkonventionen vi kan komma.

Barn som utsätts för detta måste ha rätt att få sin sak prövad och rätt till skadestånd. Alla placerade barn skall ha rätt till juridiskt ombud som står fritt från socialtjänst och myndigheter o även biologiska sidan.

När vi,  vars sak prövats efter att preskriptionstiden gått ut nu skall rea ut våra kamrater för att en förening i utdöende blir desperat, läser detta uppstår frågan: Kan barndomen reas ut igen till lägsta pris? Skall dagens utsatta barn omfattas av samma regelverk – alltså inte kunna prova sin sak innan ärendena är för gamla.

Enligt Ersättningslagen kan bara ett ersättningsbelopp, lika för alla och högt för svenska förhållanden, betalas ut, och det går bara till de allvarligaste fallen. Med en differentierad eller graderad ersättning skulle många fler ha kunnat få ersättning. Det visar upprättelseprocesserna i Norge och Irland, där endast 10-20 procent av de sökande har fått avslag.

– Vi föreslår därför att regering eller riksdag beslutar att de som fått avslag på sina ansökningar tillerkänns ett ersättningsbelopp lägre än det höga belopp som de allvarligast vanvårdade får. På detta sätt skapas i efterhand en differentierad ersättning med två beloppsnivåer och mildrar i någon mån orättvisan mot de som fått avslag, säger förbundssekreterare Benny Jacobsson.”

SVD, HD, Aftonbladet

SRAftonbladet, Expressen,  DN SVD SVT, TV4   UNT ETC

Regleringsbrev 2015