Slakten av Samhällets Styvbarnsförbund

Vem är nye ordförande Magnus Tängdén, för  http://Styvbarn.se. Detta fick vi fram är det förenligt med utsatta människors situation; Genuin Thai Svensk Massage JOHANNELUNDSGATAN 1 LGH 1001 506 40 BORÅS. Telefonnummer det finns inga uppgifter om telefonnummer Organisationsnummer:760311-XXXX-00002Namn:Genuin Thai Svensk MassageBolagsform:Enskild firmaStatus:Bolaget är aktivtAnsvarig:Tängdén, Magnus (40), Innehavare. EF Genuin Thai Svensk Massage Innehavare

Är det en akt av mänsklig omsorg

Sent vaknar de. Yrvakna över att i flera år manipulerats av Benny Jakobsson, som ambulerat mellan ordförande, förbundssekreterare och kassör. Det senare torde vara lönsamt sett ur aspekten att Socialstyrelsen betalat ut bidrag, men där pengarna inte använts till det som står i ansökan. För så är det när socialstyrelsen börjat betala blir det som en effekt beviljas år ut och år in,Trots att som i Styvbarnförbundet kört verksamheten i botten, använt pengarna till vad, undrar en utomstående funderare utesluten och bortkuppad av Benny Jakobsson, med benäget stöd av Yvonne Palm, Göteborg, Olle Hammarberg, Gotland, Robert Wahlström, Malmö mfl.

Benny Jakobsson har alltid haft en nedlåtande syn på den som saknar samma sk höga meriter som han själv, det är också sin doktorsgrad som han använt mot sina kritiker som betraktas som stollar. Men har också gett sig på yngre kvinnor i styrelsen, med löften om parisresa, åka med på alla resor etc. BJ har alltid gett sig på de sexuellt utnyttjade kvinnorna och framställt sig som en Guds lösning på problemen.

/Robert Wahlström v.Ordf. och f.d. Förbundsordförande Svara 1ElinO2016-09-29 13:52

Det finns många fina människor som bör på erfarenheter av övergrepp. Jag tror det snarare rör sig om mindervärdeskomplex och att man sökt upp ett forum där man kan hävda sig dom exeptionellt lyckad i relation till gruppen i stort. Eller vill man stjäla kunskapsbank och andras arbete och sedan publicera i eget namn? Skummisar är vad dom är. Tror ingen av dom lyckats göra karriär i akademiska sammanhang med i Styvbarn lyckades dom. Fy bubblan för svaga människor som söker sig till grupp där dom kan härska, splittra och förstöra. Håller med om att det är dumstrut. Skamvrån och en spark i baken dom bör få.

Behovet av Styvbarn handlade alltså om att göra akademisk karriär enligt Robert Wahlström.

Nu drabbas allt fler, av människor som stöttat Benny av samma sak. För att de ifrågasatt vad som skett med pengarna, försöket att ge bort Styvbarn till Knas-Hemma, givet i syfte att utöka sin egen makt. De som är namngivna är de som inte har mod att be om ursäkt, dansar kvar. Olle Hammarberg skriver först brev för att lyfta mig till skyarna för att en månad senare kvadda mig helt o springer Benny Jakobssons ärenden. Olle är besviken ja, men det är ju din sårade självkänsla inte den om alla medlemmar som behandlats illa o mer än få som trotjänaren, Kjell Björk, så nesligt sparkades i ryggen.

Idag har vissa bett om ursäkt/förlåtelse jag köper det för en person med maktbegär, kontrollbegär och psykopatiska drag kan med hot, överlägsenhet  och sk tillrättavisande framstå som den som har rätt. Jag upptäckte det först, ni andra valde sidan mot mig och därmed Samhällets Styvbarns undergång. Några har under åren insett jag har haft rätt men valde att lämna Styvbarn, alternativ blev uteslutna. När en förbundsstämma hyr in vakter för att stoppa medlemmar tillträde, vilket skedde i Göteborg för 2 år sedan visas det sanna ansiktet. Jag har svårt att tro att Styvbarn kan överleva, Benny Jakobsson har i flera år ändrat stadgar etc och haft full kontroll han lär inte flytta på sig men fortsätta med stöd av Robert Wahlberg i Malmö misskreditera kritiska medlemmar. Som fd ordförande, försök att bli av med Krister Lumme, hedersmedelm, vem kommer på att utesluta en hedersmedlem! Benny och Robert.

Här kommer ett utdrag ur den demokratiska styrelsens skrivelser, styrelsen består av tre ledamöter och valberedning Yvonne Eriksson, Stockholm, den enda i Stockholmsstyrelsen som tilläts sas hjälpa dem som sökte pengar. Att hon sedan höll noga reda på vilka som fick har kommit fram senare. Förbundet ville ha del av ersättningen. Benny Jakobsson fick ersättning, vilket är mig en gåta. Men pskopatdrag klarar också att manipulera Ersättningsnämnden. Historier med grövre inslag av vanvård nekades. Benny var känd som Vidkärrs Barnhems egen skvallerbytta och kom enligt dem som var där lindrigt undan jämfört med andra.

2016-09-29. Publicerat av Krister Lumme.

Att tysta kritik har alltid varit de största hotet mot korrupta sammanslutningar oavsett om de handlar om organisationer eller vad det månde vara. Ytterst är det alltid odemokratiska individer som ställer dagordningen. Att tysta det fria ordet där några få anser vad som ska sägas och vad som inte får sägas visar på ett tänkesätt där man mest skyddar sig själva och inga andra.

Samhällets Styvbarns korrupta styrelse visar allt mer detta fula ansikte om att tysta och att hävda egen förträfflighet gentemot andra. Hemsidan har idag blivit ett forum där en enda man tillsammans med Webbmaster avgör vad som får meddelas till medlemmarna. Face Boksidan är kontrollerad av en lierad individ som sitter och censurerar vad han tycker är det enda rätta. Medlemmarna får inte ventilera vad de tycker därför att de själva ska kontrollera allt som skrivs tillsammans med diktatoriska förtecken. Kommer någon med kritik mot deras sätt att leda Förbundet stängs de sonika av med alla medel. Inte konstigt att över tusen medlemmar lämnat Förbundet som öppet bedriver en censur som ytterst är riktat mot de medlemmar som sökt sig till Förbundet i att få hjälp och stöd men som av den Trojka som sitter idag blir nedtystade och kränkta för att de vill yttra sig.

Skammen flyter allt mer i Förbundet. Inom Samhällets Styvbarn har det i mångt och mycket alltid varit så. Symtomatiskt är det skadade individer från barndomen som agerat vilket det tydligt visas än en gång. Nu öppet och tydligt ifrån den odemokratiska självtillsatta styrelsen. Man har inte gjort upp med sig själva eller sökt hjälp för sitt beteende. Därför måste Förbundet nästa gång en styrelse tillsätts i första hand se till att de som ska sitta och företräda andra inte har ett ok de bär på där de främst företräder sig själva i stället för dem de ska hjälpa och stödja.

Symtomatiskt visar Trojkan och då i synnerhet tre av dem detta ansikte dagligen med helt befängda kommentarer som inte tillhör ett öppet demokratisk förbunds agerande. Därför måste Trojkan som idag anser sig vara Förbundet lämna omgående. De har inget att göra i ett demokratiskt förbund. De är en samling odemokratiska individer som fortfarande bär på misstänksamhet mot andra som de fortfarande har med sig från barndomen där deras kontrollbehov i att även på detta sätt hävda sig visas dagligen vilket gör att de är de sämsta tänkbara individerna att företräda andra.

Därför. Ni som idag tagit över i Förbundet med de odemokratiska medel ni tror er förfoga över. Lämna omgående över till människor som vill hjälpa andra i stället för att använda dem som man ska hjälpa för eget behov där ni mer stjälper än hjälper. Ni har inget mandat i att hävda den odemokratiska agenda ni bedriver. Ställ era platser till förfogande innan ni får lämna allt med den skam ni redan bär på och som idag blir allt mer tydligt symtomatiskt om vilka ni egentligen är.

Robert Wahlström v.ordf RFSS Svara 2-1Krister Lumme2016-09-29 17:38

En fd ordf visar än mer här vad han egentligen menar… Ja, vi få fortsätta att höra alla dessa förtal och den ordbajs som väller ut ur Lumme och hans medhjälpare. Inget av det som han försöker framföra äger en uns av sanning. Texterna är helt barskrapade på tänkande ochden galla som man spyr över sina medmänniskor kommer säkert att analyseras av den framtida forskningen. Jag kan bara beklaga er i de fyras gäng. Era tarvliga försök att bortse från demokratiska beslut och den medverkan ni haft enligt alla protokoll och tagna beslut,visar hur djupt ni sjunkit i allas ögon. Jag vet inte om ni kan knyta era skosnören själv, men på den nivån hör era argument och märkliga utfall hemma. Vi har upptäckt den bittra sanningen att ni inte tycks ha förstått det som skrivits och det som är protokollförts. Det är nu mer än klart att ni fyra inte är en del av lösningen för förbundet. Ni är en del av problemet. Är ni så kloka som ni vill göra sken av, så kan ni säkert också räkna ut vad som följer på dessa skrifter ni sprider för att göra så mycket skada som möjligt ni kan för RFSS.

Robert Wahlströms intellektuella höjder förbluffar. PS som bäst hade Styvbarn 1 700 medlemmar, idag finns under 400 och under 2017 krymper det än mer.

länkar:Uppmaning till Trojkan. Lämna tillbaka Riksförbundets heder som ni stulit.

Barnkonventionen det stora skämtet

Nästa år ska Barnkonventionen bli lag. Åsa Regnér klappar sig på huvudet och Stefan Löfven har uppfyllt kvoten för engagemang för barn. Halleluja. Vilket djävla skämt. Barnkonventionen som lag kommer inte att förändra något som blir bättre för barnen, hade Barnkonventionen betytt något hade rättsväsendet redan nu förberett sig för detta. Men fortfarande i vårdnadsmål skrivs att pappan är bättre, allt mer sällan modern, att tillgodose barnets behov. Var finns barnet i skrivningen, det är de vuxna som har företräde och tolkningsrätt och så kommer det att förbli. Halvsovande jurister och nämndemän i domstolarna, merparten män, skapar domar som får vittgående konsekvenser för barnets framtid. En hatande pappa som via barnet hämnas mamman eller tvärtom ställer barnet i skuggan och de vuxnas spel i solen. Domstolarna tillåter att barn är bönderna i det cyniska schackspelet med levande människor. Består rätten kanske av män som hatar kvinnor och som får sitt utlopp i att offra barnet som en ljuv hämnd. Har nämndemän/kvinnor egna barn? Det tror inte jag.

Det finns inga krav på att domstolarna skall skaffa kunskap om barnkonventionen eller utbildning. Detta gäller också förvaltningsdomstolarna. Körkortsfrågor, skatter väger tyngre än barns rättigheter i Rättsväsendet.

Att inte kunna stoppa barnäktenskap, att inte ha en regering som kan tvångsupplösa barnäktenskap är andra exempel på ointresset.

En vän på Facebook skrev att unga juriststudenter hjälper fattiga, kvinnor etc. Ja det kostar dem inte ett öre, men den dag de är färdiga försvinner också idealismen.

Jag litar inte på rättssystemet kommer aldrig att göra. Ett rättssystem som straffar barn för att de driver sina frågor i domstol är och förblir ett rättsväsende för den som har pengar. Eftersom både den borgliga och nuvarande regeringen urholkat vanliga människors möjligheter till att få en fråga avgjord i domstol, återstår plånboksgruppen där pengarna är obefintliga.

Att Barnkonventionen skulle få tyngd i rättsväsendet, glöm det. Det är samma jurister, domare, nämndemän, socialtjänst som tidigare.

Två färska fall:

Barn boende hos mamman, fungerande socialt, ekonomiskt beslutar Tingsrätten att pappan ska få boendet eftersom han bäst tillgodoser barnets behov. Umgänget har inte varit problem, men pappan har aldrig förlåtit modern för att hon lämnade honom.

Pojke med funktionshinder, uppväxt hos mamman, förlorar vårdnaden då pappan är bäst att tillgodose barnets behov. Pappan har hela tiden motarbetat insatser som hör samman med funktionshindret. Efter domen tillåter han inte pojken träffa sin mamma. Umgänget fungerade bra innan domen. Pappan hämnas mamman och använder barnet med stöd av svenskt rättsväsende.

Jag har läst och följt ärendena så jag vet vad jag talar om.

 

stora bröst och kåta svenska män

Världen är upp och ner, en tokig förundersökningsledare i Umeå anser att kvinnor med stor bröst och rumpor får stå ut med tafsande från ishockyspelare i Björklöven. Han var ju full och ramlade mot baken och råkade ta på bröstet. Hur djävla klen tror poliskåren i Umeå att kvinnor är och hur hade de agerat om mannen varit afgan, ensamkommande – ska vi slå vad – inte hade de stora brösten tagits till då. Nej då är det självklart ett kulturproblem från en grupp som inte förstår den svenska kvinnans frihet.

Men fulla svenskar har förtur i förlåtelsekön, kanske var utredaren Mikael Lundberg kompis till björklövens spelare och gett löfte att det fixar vi. Men SVT tagit del av förhör med de berörda tjejerna och deras historia går isär med den information som förundersökningsledaren Mikael Lundberg gått ut med.

Under förhör med polisen som kom till restaurangen ska den ena av tjejerna ha berättat att en, för henne okänd, man ska ha kommit fram till henne och hennes kompis när hon stod i baren. Där ska mannen (hockeyspelaren) ha börjat klänga på både henne och hennes kompis. Mannen ska i samband med det ha tagit på en av tjejernas rumpa och bröst – varpå tjejerna knuffade bort honom. Samma händelse ska sedan ha upprepats två gånger och när mannen kom fram för tredje gången ska han, enligt det förhör som SVT tagit del av, ha klappat till en av tjejerna hårt på rumpan. Då ska den ena av tjejerna ha ilsknat till rejält och ha sagt åt hockeyspelaren på skarpen. I samband med det ska mannen ha knuffat ned henne på marken och då slagit på hennes överkropp.”

SVT: Du har ju lagt ner med motiveringen att det inte fanns något uppsåt. Men tjejerna hävdar ju att det gjorde det. Betyder det att du inte tror på dem?

– Nej, men den sammanlagda bedömningen är på alla förhör. Inklusive den som är misstänkt för det här, säger Mikael Lundberg.

Samma argument skulle med andra ord kunna gälla en mörkhyad ung man som ”av misstag” råkade ta på svensk tjej på fel sätt, om han varit björklövare och bott i Umeå och utretts av Mikael Lundberg.

Det som slår mig är att Facebookhatarna tiger som muren, rasisterna tiger och alla som antar att tafsande och övergrepp sker av främst invandrade pojkar också tiger. Det är med andra ord en svensk tradition och kultur att fulla svenska män får tafsa, ungefär som man tafsade på pigan i höladan då det begav sig. Pigan förväntades acceptera detta. Om en full kvinna ”råkade av misstag” röra en mans väl synliga paket inträngt i ett par tighta jeans, skulle han bli smickrad eller irriterad!

I Franrike har vi fått en nu moralpolis som hejas på av framför allt manliga svenskar, som med hot tvingar kvinnor ta av sig sin sjal och hindrar kvinnor med burkini att vara på stranden, är det kanske kåta europeiska/svenska män som vill se nakna tjejer på stranden, att det är tradition och svensk kultur att vara så avklädd som möjligt. Bakar in fransmännen också. Vem avgör vad jag har på mig på stranden, kanske vill jag inte visa mina bilringar hängande mage och bröst o väljer något som döljer. Kanske vill inte alla islamska kvinnor att deras kropp skall vara tillgänglig. Vem bestämmer.

Det var inte en kvinna som uppfann bikinin utan en man, Louis Reard (1897 –  1984) men det står var och en fritt att använda bikini, men jag hör ofta ”män” kommentera skall det där fläskberget verkligen ha bikini”. Det är alltså inte kvinnans frihet utan mannens frihet det handlar. ”Jonas Gardell blev censurerad på Facebook  Alltså publicerar vi det igen och igen… dela på!

Män vill tvinga kvinnor ta på sig kläder.
Män vill tvinga kvinnor ta av sig kläder.
Enda gemensamma nämnaren: Män vill tvinga kvinnor.

Så rätt du har Jonas Gardell.

Politikerna ser barn i skolan som maskiner

Politikerna sjunger i samma tonart vad gäller barn och skola, alltså utan nyanser eller pauseringar, oförmögna att se varje enskilt barns unika förmåga. Barn klumpas av bekvämlighet ihop till en homogen skara för att det underlättar politiker att inte se varje barn. Därmed anser fjanten Fridolin att vi ska ha läslov, för att barn skall plugga mer. Till dig Fridolin vill jag införa en läsa på om barnvecka på sin semester. Det mest opportuna idag är skolan och flyktingar. Skolan för att mota okunniga borliga politiker som sjunger andrastämman i skoldebatten. Flyktingar för att närma sig SDs frågor och därmed försöka framstå som lika invandrarfientliga som dem.

Men skolan brinner för mig. Barn brinner jag för. Jag är inte barnexpert men tillräckligt erfaren för att inse att varje barn besitter unika möjligheter om de ges en chans att i egen takt utvecklas, efter ålder och mognad.

Alla Barn kan lära sig läsa, räkna och förstå sammanhang om de får vara barn och inte minikloningar av politikernas önskemål om hur de skall vara. Men barn behöver olika tid, utrymme för att nå målen. Det innebär att vissa barn läser när de är fem andra kanske först i tioårsåldern. Andra utvecklar matten snabbt andra behöver mer tid. Fakta känt är att barns hjärna inte är det samma som politikernas färdiga mallar, barn utvecklar olika delar när de blir intellektuellt mognare.

Läsförståelse kan alla barn nå upp till. Men barn behöver olika lång tid.

De politiska partierna straffar dagens barn genom diverse lagstiftningar som inte stämmer med barn som människor. Man lagstiftar att barn skall lära sig, på den tid som snart utrangerade politiker i skoldebatten, det skall ske genom en läroplan som inte fastställs efter barnens behov och förmåga, utan efter en politiskt styrd forskning som handlar om att spara pengar.

Lärarutbildningen skall bli bättre, trumpetar Löfvén och Fridolin, hur har de tänkt den planen. Ska lärare återgå till katederundvisning och bulta in kunskap i barnen! Har politiker någonsin funderat över varför barn i skolan redan i tio-elva års ålder känner skoltrötthet, psykiska besvär i gymnasiet. Alla måsten som barn och unga förväntas uppfylla.

Ni kan pytsa in miljarder i lärutbildningen, men det bidrar inte till att ta bort barns sätt att utvecklas över tid och rum. Den absolut bästa läraren kan möta eleven som vägrar matte, vägrar läsa. För ytterst handlar det om barnets utveckling.

Barn och Ungdomsrättspartiet skriver i sitt skolpolitiska program:

Skolstarten anser vi skall vara flexibel, vi tror att social mognad är en grund för att kunna inhämta kunskap. Alla barn har långt ifrån en social mognad som är likvärdig och för vissa barn tar det något längre tid. Det kan t.ex gälla flyktingbarn, invandrarbarn som har svåra traumatiska händelser med sig i bagaget. Men också barn som kommer från destruktiva miljöer. Barn har inlärningsförmåga men det innebär inte att kunskapen fäster eller kan omvandlas i ett nästa steg. Vi tror att en flexibel skolstart inte på sikt innebär förseningar i barns utveckling eller kunskapsinhämtning.

Den som vill att unga skall ha inflytande över nuet och framtiden, kan stötta Barn och Ungdomsrättspartiet, Den som vill ha ett parti som lyssnar grupperna utan röster kan också stötta BURP. BURP finns på Facebook.

Ersättningsnämndens avslag och bifall en odemokratisk rättsprocess

53 procent av alla ansökningar för ersättning för vanvård avslogs. Det vet vi liksom alla dokument spår av Ersättningsnämnden snabbt förpassades till arkiven. Vi vet också att Ersättningsnämnden bröt mot lagen eftersom man aldrig tog upp de omsökningar som gjordes utan gav avslag på tidigare underlag.

Detta har jag bevis för i åtminstone ett solklart ärende där en person som inte orkade eller fick den formen av frågor så att hen kunde berätta om fosterfadern som förgripit sig på henne. Detta var känt inom familjen, men framför allt visste fostermamman i hemmet om det. I ansökan 2 tas detta med vilket under normala omständligheter skulle inneburit ett beviljande. Men ersättningsnämnden vare sig lyssnade på ljudband, läste handlingar eller tillät personen komma personligen.

Ingen av de sk omansökningar som gjorts har lett till ändrade beslut.

Ersättningsnämnden arbetade tvärtemot vad som var tänkt som en domstol med offer och förövarperspektiv. Detta trots att det handlade om preskriberade ärenden där den statliga ersättningen skulle utgå som ett erkännande av Staten brustit i ansvar och tillsyn. Men inget av de ärenden som hanterats har tagits upp utifrån statens bristande ansvar utan gjort till en odemokratisk juridisk process där fosterfamiljer/personal på institutioner anklagats för felaktigt agerande utan att de fått möjlighet att ge sin bild av vad som hänt. I en normal rättegång hade det varit omöjligt att anklaga en fosterpappa för våldtäkt utan att han fått både försvarare och rättsskydd. Men i Ersättningsnämnden hängdes såväl barnhems- som fosterfamiljer med flera ut och förklarades som skyldiga alt friade. De fall där ersättning gavs var motiveringen att vanvården varit av allvarligaste art, dock inte med ett ord om svenska statens ansvar i frågan. Ersättningsnämnden gjorde hela frågan om ersättning för vanvård 1920-1980 till en dold rättegång, vilket inte borde vara möjligt utifrån preskriptionen.  Ingen kan förutom mördare dömas för brott efter det att preskriptionen har trätt i kraft, men i Ersättningsnämnden togs inte den hänsynen.

Rent rättsligt var Ersättningsnämndens arbete en parodi på svenskt rättssamhälle. De som ansökte hade inte rätt till juridiskt ombud via rättsskyddet, de fick inte ha stödpersoner med sig som kunde bidra till att förklara och muntligt stötta den sökanden. De sökande som saknar vad kallar talets gåva, fick med andra ord klara sig bäst de kunde.

Avslagen kunde inte överprövas utan skulle skickas in som nya ansökningar, där den sökande nekades ny muntlig förhandling. Omansökningarna avslogs med exakt samma ordalydelse som tidigare och ibland av samma person som var med i första omgången.

När politikerna nu fegt, förutom Roland Utbult, vägrar diskutera Ersättningsnämden och deras sätt att handlägga frågan om ersättning, är sveket så mycket större än tidigare. Regeringen Stefan Löfven, Miljöpartiet, Vänstern väljer att tillsammans med sina borgliga kamrater tiga ihjäl frågan.

Ersättningsnämndens misslyckanden och totala rättsbrott borde intressera svensk media, ingen annan rättsprocess där det gjorts så mycket fel, skulle tigas ihjäl. Men här handlar det om några tusen foster- och barnhemsbarn av vilka en majoritet på odemokratiska grunder fått avslag och dessvärre även de som fått, troligen fått pengar utifrån fel kriterier. Därmed inte sagt att de skulle varit utan, men processen var alltigenom så långt från lag och rättvisa vi kan komma.

Roland Utbult, Karin Rågsjö, Morgan Johansson, socialdemokraterna, alliansen

 

Sommarprat lika med meningslöst eller!

 

Lyssna på Delal Sindy

Har läst recensioner om sommarpratare, lyssnat på en del program och inser att kritikerkåren sällan är nådig,  samtidigt som de markerar vissa riktiga synpunkter. Som om sommarprogrammet skall vara en marknadsföring av sina företag, märkesvaror, vilket jag instämmer i att det inte skall vara. Obetald reklamplats är inte public service. Men sedan går i vi isär. Carola var en av dem som fick tuffaste kritiken, trots att hennes sommarprat inte skilde sig särskilt mycket från många andra artister och kändisar. Plock ur uppväxten, hyllning till föräldrar, hur allt startade etc. Berättelse om att artisteriet inte är nog, man måste göra något också,  handfast. Vilket Carola gjorde, reste till Kos räddade båtflyktingar, fick några av dem boende i sitt hem. Kristen etik möjligt men framför allt medmänsklighet och att en liten insats är mer värd än ingen alls. Längtan efter fler barn, adoption.

Eländesliv präglar många sommarpratare, tragisk uppväxt mot alla odds klarat livet. Jag köper det på samma sätt som att man har rätten att säga att ”mina föräldrar var mitt stöd”, ”min support”. Själv har jag haft elände som barn, jag möter dagligen barn och unga vuxna med eländesliv, som sällan eller aldrig får berätta eller ens bli en rubrik i pressen. Så vad man kan hoppas är är att kändisar med eländesliv väcker myndigheter att tänka till, vad gör vi för att stoppa det. Men hit tills har ingen av alla med sk dålig uppväxt, fosterhem, misshandel i sommarprogrammen pratat om de barn som drabbas idag. Där finns inga ”det får inte hända igen” samhället måste ta ansvar för barn de omhändertar. Så långt sträcker sig inte kritikerkåren heller. Att fler ur kändissverige haft det svårt, ja varför inte, vart fjärde barn utsätts eller har utsatts för någon form av social ”misshandel”.

För mig känns det mer att gäspa över att höra ytterligare barnhemsbarn etc berätta om sina liv som slutat på toppen inom etablissemanget. Jag skulle önska att de brydde sig utanför sin egen bekvämlighetszon. Därför gillade jag Carola, hon gjorde något praktiskt inte räddade världen, men väl några liv. Precis som min kompis Ella Carlquist, som i det tysta medverkat till att rädda 50 000 liv från att drunkna.

Jag gillar å andra sidan också sommarpratare som har en annan historia än vår, som flytt från krig, över minfält, åkt i båtar som ingen ens borde behöva överväga, landat i Sverige och fått ett nytt liv. Som utifrån det också vågar ta ställning också i sin professionella roll. Jag tycker om sommarpratare som Emil Jensen vars program var ett brev, en berättelse om sin syster till sin döda syster. Det gav närhet utan att bli pjunkigt.

Vad sommarpratarna blir är våra förväntningar, jag har svårt för en stor del av dem, deras story säger mig lite eller inget griper in in. Medan andra öppnar mina ögon och får mig att förstå att vara flykting, invandrad är så oändligt mycket mer än utvalda inlägg på FB om våldtäkter utförda av flyktingar. Det skapar en form av förändring, det är som att läsa en bok.

gummibåt

Flytvästarna på bilden är fejk, samma sort som flyktingar använder på sina farofyllda båtresor. Carola berättade om det i sitt Sommar, Ella Carlquist tog initiativet till United Rescue Aid

Favoriter som betytt något för mig: Gunhild Stordalen, Ahmad Khan Mahmoodzada som tvingades fly, efter rollen i Filmen Flyga Drake. Gloria Ray Karlmark, en av dem som ändrade livet för många svarta kvinnor, Anders Kompass för sitt mod och öppna kamp för barn, Sakine Madon som ger ordet yttrandefrihet en ny dimension, Sara Mohammad för att hon så modigt redogör för sitt liv, hedersrelaterat våld begripligt. Det finns en utomstående från Lokalradion i Värmland, Delal Sindy som grundat ”Change International”  som hjälper kvinnor som flytt från IS.

När folket får höja rösten går drevet

Det pågår en obehaglig kampanj på Facebook, mot Lotta Gröning, journalist på Expressen, rakryggad och sällan bekväm för sina motståndare. Jag följer tråden som består av allt från att vi ska se till att du blir av med jobbet, djävla rasist etc. Allt för att hon skriver – säger att SD är demokratiskt invalda i Riksdagen och att detta måste accepteras. Med andra ord det handlar inte om en enskild journalist, persons egna tyckanden utan ett konstaterande i fakta. Jag anser också att de är valda demokratiskt, det innebär inte jag sympatiserar, tycker eller ens gillar dem som parti eller företeelse. Men dubbelmoralen bland etablerade politiker blir sjuk när de utan att tveka tar den så förhatliga SD politiken och inte erkänner varifrån det kommer. Rasismen får bara höra hemma i de sk etablerade partierna.

Läs mer

När politiken tiger ihjäl oförrätter

Dagens rekommenderade läsning:

Chris Forsne: Det vanmäktiga folket. Ledarsidorna.se

Fråga: Hur kan Anna Kinnberg Batra sprida att en flyktingfamilj får 28 000 kr i månaden skattefritt, utan att enda tidning reagerar

Fundering: Hur kan Ebba Busch Thor ha ett så totalt uttryckslöst ansikte

Sverige är landet där vi glömmer historien och lägger ett tjockt ogenomträngligt täcke på den del av historien vi inte vill minnas. Fyra allianspartier under Almedalsveckan har inte med ett ord berört barns utsatthet, ungdomars ökade frustration över framtiden, lika lite som de berört att barn i Sverige utsatts för övergrepp, våld i alla tider. Lika lite som de nämner att så många barn och unga mår dåligt. Lösningen från SD är folkdanslag i Rinkeby och insatsstyrkor. Övriga nöjer sig med ökade polisresurser, strängare straff och represalier samt tvångsarbete. Samt ökade krav och piskor i skolan, tak i socialhjälpen.

Löfvén vill öka polisens insatser, strängare straff men samtidigt satsa lite pengar på sk insatser i de utsatta områdena. Jag tänker i mitt stilla sinne att historien upprepar sig på något konstigt sätt, det skapas nya ungdomsgäng inte i förorterna utan inne i Kinnberg-Batras lyxreservat, Stockholm Centrum. Det är ungdomar som tar sig över alla gränser hit från Marocko, flyktingbarn som vägrats uppehållstillstånd men som inget land vill ta emot. Samtidigt skriver allt fler också respektabla tidningar och medier om sexuella övergrepp och våldtäkter utförda av flyktingar.

Om man som tonåring är på flykt under en längre tid, åker gummibåt som kan bli den sista resan, sett sina vänner och anhöriga dödas. Utsatts för övergrepp, sett våldtäkter som en del av kriget förväntar vi oss att det barnet/unge skall bete sig om inget hänt när de väl kommer till Sverige. Alla fasor, trauman, skräck skall bara falla av och ”man” skall finna att alla de verkliga upplevelserna var bara en otäck dröm. Problemet är att drömmen är en mardröm, vakendröm som finns där lika tydlig som när allt hände.

Barn och Unga som kommer till Sverige skulle innan de ens kommer i närheten av skola och svenska måsten få sakkunnig hjälp och behandling, bearbeta sina upplevelser och faktiskt ges terapi. Problemet är att det saknas traumacentrum i Sverige, bara RK (Röda Korset) driver anläggningar. Svenska politiker har en märklig förmåga att tro att bara bomberna tystnat, barn får mat och tak över huvudet är problemet löst.

Det trodde politikerna om de 20000 barn som utsattes för vanvård 1920-1980 också. Bara de får sin ursäkt, lite pengar slumpvis fördelat så är det klart. Att spåren från barndomen sitter kvar, mardrömmarna återkommer tänker inte den på som har 63 000 kr i månaden och har råd med terapi.

Av de svenska barn som idag far illa, hamnar fel vågar jag påstå att det finns bakåt en anhörig, förälder med anknytning till den svenska vanvården. Med andra ord det sociala arvet går vidare och klassresor är ganska ovanliga i den här gruppen. Klassresan är möjligtvis från langare, missbrukare, våldsverkare till egen cell hos kriminalvården.

I Almedalen lever alla sitt eget liv, här störs vi inte av omvärlden. Media sätter agendan för vad som får sägas inte sägas offentligt. Besöksgruppen i Almedalen är lierad med utställare och seminarieanordnare, kostym, snygga seglarkläder, jeans och T-shirt som kostar ungefär som en tredjedels månadslön för vissa. Damer i lagom sommarkläder, men väl korrekta, klapprande skor mellan kullerstenarna. I det här sammanhanget finns ingen empati eller ens beröringspunkt med de utsatta. Seminarier om barn och barns utsatthet, barn i skolan, befolkas av samma personer som jobbar inom sociala sektorn, skolan etc. Inga journalister skulle ens komma på tanken att gå på Barnombudsmannens seminarium om Barn och Azylrätten, bristen på rättigheter för barn etc.

Men vi fortsätter åka hit till Almedalen, kanske av rädsla att missa något viktigt. Mitt viktigaste var gummibåten som äntrade stranden vid lyxkrogen Callis, där 90 flytvästar vittnade om en verklighet som media redan gått förbi, alla de som dör till följd av krigets konsekvenser, de fåtal som överlevt efter fasansfulla timmar till havs. Och vi diskuterar överhuvudtaget inte, att de vapen vi tillverkar och säljer i Sverige är en del av det krig flyktingar flyr ifrån.

 

 

 

Jag har burit kanske någon döds flytväst

gummibåtDet politiskt korrekta Almedalen, är en tillställning som är relativt färgfri. Alltså inga invandrare, flyktingar eller tafsande pojkar av obestämt ursprung. Men här finns andra färger, blått, brunt, grönt, rosa-blått, rött. Gemensamt de är alla inom ramen för vad vad besökare och sk utställare, lobbyister etc kan acceptera.

Det finns väldigt lite av uppror, förändringskrav och eventuella krav stannar i blocken, datorn eller skrivbordslådan för att aktualliseras nästa år igen. Jag tror med andra ord inte ett dugg på att frivilligorganisationer som lägger ner tusentals kronor i Almedalen lyckas förändra i grunden, eller att uppvisningar i profilkläder ger mer än möjligtvis reklam åt den byrå som tagit fram dem. För när du och jag kommer hem och hösten gör sitt insteg, inser vi snabbt att Almedalsveckans politiska tal, samt andra sas motparter till hoppfyllda besökare, inte längre är aktuellt.

Det som kändes så skönt mitt i detta var United Rescue Aid, grundat på Gotland av Ella Carlquist, idag en internationell hjälporganisation, som förhindrar att inte fler dör i vattnet mellan Turkiet och Grekland, t.ex. Deras aktion i Almedalen, där vi 27 stycken äntrade en gummibåt, en av de båtar som normalt transporterat flyktingar, kunde aldrig ge oss mer än ond aning om hur det är i verkligheten.Vi åkte i flyktingarnas båt, vi bar deras odugliga flytvästar, men vi hade bra väder och räddning inom några minuters avstånd. Den båt vi åkte i var bland det bästa, Ella berättade att den första båten som var tänkt var ett montage av tre trasiga gummibåtar.

Vi ville visa besökarna i Almedalen hur det hade kunnat se ut och hur de omänskliga azyllagarna kommer att bidra till flera människors död.

I Almedalsparken säger Stefan Lövfen att han har respekt för vår demonstration, men att han måste hantera hur det ser ut i vardagen, här och inom EU. Jag undrar om att hantera frågan innebär att betala Turkiet för att skjuta syriska flyktingar vid gränsen till Turkiet varav åtskilliga kvinnor och barn. Eller att fler skall drunkna på väg undan kriget, faktiskt ett krig vi delvis stöttar genom svensk vapenexport.

Vi kan inte ta emot alla, men alla söker sig inte hit och många söker sig härifrån, eftersom ovissheten över att få stanna skapar oro. Först vänta kanske ett år eller mer på papper från migrationsverket, sedan tre år till för att lösa allt som krävs för att eventuell få stanna. Under den tiden hålls barn och föräldrar åtskilda om de inte lyckats komma tillsammans. Många invandrare har också svårt att få jobb även efter utbildning.

Det finns inga jobb, säger vi, men jag säger det finns jobb, när sjukvården går på knä i brist på utbildad personal är det troligen bara ett av många ställen där vi kan fylla upp. Eller om inte en anställd tvingades göra två-tre personers arbet skulle givetvis möjligheter till fler jobb uppstå.

Sedan tycker jag att de länder som väljer att lämna EU skall ha tillträde på samma villkor som våra flyktingar.

 

Nej jag säljer inte själen till vare sig hög eller låg

 

Bäst i Almedalen hit tills: Alexander och Barn och Ungdomsrättspartiet, Uber VD Alok Alström, som ger lätta jobb en annan dimension. Basinkomstfrågan, Mona-Lisas leende (film och debatt) X-cons ordförande Peter Söderlund som faktiskt gör sig bra i debattsammanhang. Barnrättstorget.

Almedalen är intressant, den sk politikerveckan är 11 procent totalt och företag, affärsdrivande verksamhet runt 27, ideell sektor (de rikaste och statligt understödda) svarar för den högsta procenten.

Vem fan skall jag lobba emot, skapa möten en vecka som kallas politikerveckan, de sk politiska topparna närmar sig knappast folket, vi ser dem i Almedalsparken, sägande exakt det de tror publiken vill säga. Vi ser dem i TV-soffan – precis som hemma och sedan försvinner de. Kvar blir fotfolket, partiernas tjänstemän exakt den grupp som givet inte heller har tid med småfolket, utan snabbt fångas upp av den kommersiella sektorn och lobbyisterna.

Pimpa din politiker blir inte lätt helt klart. Hit tills har Jan Björklund attackerat alliansvännerna som en pitbullterrier, (skådespel för folket) Centern har uttalat oro över landet och Stefan Lövfen. Löfven lovar krafttag mot flyktingpojkar som våldtar och tafsar på svenska flickor, fler poliser, strängare straff för stenkastning mot brandbilar och insatser i ”orten”.  LO vill slopa vissa delar av den hårda flyktingpolitiken.

”Vår erfarenhet av tillfälliga uppehållstillstånd är att det leder till en försenad integrationsprocess. Så jag tycker att det är viktigt att regeringen gör en snabb utvärdering och tittar på om man kan gå tillbaka till det som gör att när man väl får stanna, så får man göra det för gott, säger LO-ordföranden Thorwaldsson, förändringen gör det svårare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden.” Fan nu missar du alla SD anhängare i LO.

Alliansen gör utspel och talar om hur illa S och MP regeringen skött, mitt hatobjekt nummer 1 Kinnberg-Batra vill helt klart bli statsminister. Tänk att ha tre Margret Thatcher i regeringen med empatilösa Kinnberg-Batra som statsminister.

Så övertrumfar man varandra i Almedalen politiskt. Egentligen är det en årligen återkommande valkampanj välregisserat in i detalj. Men fan vad tråkigt det blir.

Nu förväntas Lövfen bli anfallen av brunkolskritiker, vid kvällens tal, intressant att det är just brunkål, jag skulle hellre kasta den på SD och M. Lövfen däremot borde åka flyktingbåt till Almedalen tillsammans med 80 av sina närmaste och gärna några av deras barn. Då kanske Lövfen skulle kunna förstå vidden av det politiska beslut som fattats i riksdagen.

Apropå Almedalen här är risken minimal att nupen i rumpan av flyktingpojkar, ensamkommande sådana. Risken är betydligt större att en välklädd svensk gentleman fram på småtimmarna småtafsar på damerna, men garanterar att det blir inga rubriker. Flyktingar och Invandrare har inte råd med jippon som Almedalen.

Jag tycker det är märkligt att alla afganska pojkar är poteniella våldtäktsmän, att alla män med arbiskt och afrikanskt ursprung så till den milda grad hatar svenska tjejer att deras enda intresse som ev flykting i Sverige är våldta svenska tjejer. Vi måste verkligen stoppa svenska tjejer från att åka till länder utanför Europa, som Turkiet.

Mitt tips till tjejer skaffa en kamerapistol fotografera försyndarna och häng ut dem på Facebook, Facebook har numer ingen moralisk spärr så ni kan säkert publicera bilder utan problem.

Allvarligt talat  är det inte dags att nyansera debatten om förövarna.

PS ikväll sker en helt annan sak i Almedalen 80 statslösa flyktingar kommer till ön i en gummibåt.