Socialstyrelsen uppmanar att polisanmäla trilskande kommun

NN omhändertogs som ett i en syskongrupp på tre av Fagersta Kommun och har sedan dess vistats på ett antal familjehem. NN omhändertogs på grund av att familjen anklagades för att göra honom sjuk trots att han sedan tidig ålder haft fysiska problem. Fagersta Kommun bedömde att NN inte är sjuk och inte skall ha rätt till läkarvård eller läkarkontroll,  detta har gällt på samtliga familjehem han vistats. Under årkurs 9 mådde NN så dåligt att han inte orkade gå i skolan mer än någon timme om dagen. Större delen av tiden sov han. Några gånger togs han till läkare men då Fagersta Kommun fick veta det, meddelades att han inte skulle ha tillgång till sjukvård eftersom han bara inbillar sig att han är sjuk.

Detta har gjort att NN inte haft tillgång till riktig skolgång under hela årskurs 9. Han nekades också att avsluta årskurs 8 och fick inte fullfölja åttan. Han lyckades dock klara betygen genom att biologiska familjen såg till att han fick uppgfiter via datorn.

NN har löpande klagat på dåligt mående, magsmärtor, dålig matlust återkommande trötthet.

Trots att han inte gick i skolan under nian lyckades han klara betygen för att komma in på en gymnasieutibldning som fanns i Västerås. Fagersta Kommun har dock nekat honom den utbildningen och fördröjt hela hans gymnasieutbildning under första terminen.

Enligt Socialstyrelsens anvisningar till skola och Socialtjänst rörande placerade barn, se pdf där det klart o tydligt står vilket ansvar socialtjänsten och skolan har.

Sjukvården i Gävleborgs Län som fått en anmälan från Rädda Barnens ordförande i Norra Västmanland, ville att föräldrarna skulle återkalla anmälan eftersom det inte såg snyggt ut att Rädda Barnen anmäler sjukhuset i Hudiksvall till Patientnämnden. Man ansåg sig inte vilja kommunicera med Rädda Barnen.

Mamman tog självklar inte tillbaks en annans anmälan o den gjordes strax före semestern men inget har hänt.

Jag kräver att IVO granskar hur skolgång och hälsovård för NN har skötts under den tid som han varit omhändertagen för Samhällsvård enligt LVU.

Jag kräver att ni granskar sjukvården i Hudiksvall som handhaft NNs  ärende och hur han inte fått den hälsoundersökning som hans tillstånd kräver.

När det gäller syskonen till NN gäller samma sak att inget av dem har rätt till att besöka läkare. De får heller inte gå till skolhälsovården eller delta i den undersökning som samtliga barn inom skolhälsovården står för.

Fagersta Kommuns Socialtjänst har knappast kompetens eller kunskap om barns fysiska/psykiska hälsa och därmed heller inte kompetens att avgöra om I eller hans syskon behöver läkarvård.

Socialstyrelen har klart o tydligt angett vilka regler om gäller för placerade barn i familjehem och på Institutioner. Jag förutsätter att dessa även gäller NN och hans syskon.

Nyligen kunde TV4 Kalla Fakta visa inslaget om en 15 årig flicka som dog i sitt  familjehem, men som kunde har räddats om hon fått läkarvård. Onekligen undrar jag om fler barn skall dö på grund av att en inkompetent socialtjänst avgör vad som är bra för barn eller ej.

Jag undrar om IVO o handläggaren av övriga anmälningar rörande familjen NNs barn, har kompetens och kunskap för att granska hur Fagersta Kommun sköter sina placerade barn. Jag kommer att skicka detta mail till socialutskottet, barn- och äldreministern i regeringen samt Generaldirektören för IVO. Jag förväntar mig också en feedback på hur ni avser att hantera min anmälan.

Bekräftelse                                                                                                                 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har öppnat ett ärende och registrerat de handlingar som kommit in. Vid kontakt med IVO i detta ärende bör diarienummer 30200/2014 anges.

Fick sedan mail om att min anmälan lagts ner då  man nu var klar med hela ärendet. Den bilaga som skickades till mig var hårt struken samtidigt visar det sig att IVO Örebro, accepterat Fagersta Kommuns rena lögner. Familjen har dokument som styrker att de uppgifter Fagersta Kommun ljuger för IVO.

Innan jag publicerar det skall nämnas att Socialstyrelsen uppmanar anmälare att polisanmäla Fagersta Kommun, detta finns också bestyrkt.

Ärendet
Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten,
Fagersta kommun
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på åtgärder:
Nämnden ska säkerställa att
upplysningar, vägledning råd och annan sådan hjälp lämnas till
enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde.
nämnden snarast beslutar i jävsfrågan om det uppkommit en
fråga omjäv mot någon och någon annan inte trätt i hans ställe.
vårdplaner, om det inte möter särskilda hinder, beskriver barns
och vårdnadshavares syn på den planerade vården.
det av nämndens dokumentation framgår när och hur vårdplan
kommunicerats med vårdnadshavarna.
genomförandeplanerupprättas vid placering av barn och unga i
familjehem.
det framgår av nämndens dokumentation att en särskild socialsekreterare
har utsetts av socialnämnden när vård ges i ett familjehem
eller i ett hem för vård eller boende
Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO) senast den 28 november 2014.
Av redovisningen ska framgå
vilka åtgärder nämnden har vidtagit alternativt avser att vidta.
tidpunkt för och omfattning av de genomförda eller planerade
åtgärderna (i de fall personal berörs ange vilka).
hur nämnden säkerställer att vidtagna åtgärder får önskad effekt.

Pdf här nedan:

2014-10-28_12-58-18-813

7 svar till “Socialstyrelsen uppmanar att polisanmäla trilskande kommun

 1. Är alla tre barnen fortfarande omhändertagna?
  Varför har ett barn i familjen kontaktfamilj när det är omhändertaget (placerat i familjehem?)
  Lider verkligen med familjen.

 2. Kommunanställda där som gjorde allt det här är gravt psykiskt störda. Om de inte avskedade och inte åtalade för människotortyr, det säger ju allt om korrupt system vi lever i bland olika psykiskt störda beslutsfattarna på kommuner och på myndigheter som parasiterar på våra pengar , lever bra och till slut dör i kancer eller drogar sig.

 3. I beslutet från IVO står det ”Ett av barnen har inte fått sitt behov av regelbundna måltider tillgodosett
  i sin kontaktfamilj.” . Är det en felskrivning?

 4. Fagersta kommun är ju skitduktiga på sjukvård..
  Vår handläggare har gått en kurs på FK och kan nu bedöma om någon är sjuk eller inte.! om läkaren bedömning gäller eller inte alltså.
  Det fick vi veta på ett möte nyligen!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s