Etikettarkiv: upprättelse

Barn i samhällets vård saknar röster – vem avgör barnets bästa

Barnkonventionen löser allas våra problem. Genom ett klubbslag/feliknande spö i riksdagen förändras över natten, socialtjänsten, familjehemmen, domstolarna och föräldrarna. Allt skall bli så mycket bättre! Generellt gäller inte att fler lagar skapar ett bättre och rättssäkrare samhälle, det är tolkningen av de lagar som finns och den/dem som gör tolkningen som styr.

Ur Upprättelseceremonin 2011: ” Barnet får aldrig drabbas när föräldrarna inte har möjlighet att leva upp till sitt föräldraansvar. När föräldraansvaret allvarligt sviktar är det samhällets ansvar att värna och garantera barnet en god och trygg uppväxt.

Läs mer

Socialdemokratins svek mot barnhems- och fosterbarn i Sverige

Med en åsnas envetna tjurighet skriver jag om sveket mot de tusentals idag vuxna som utsattes för vanvård inom den svenska social- och barnavården. Jag blir allt mer förbannad på politiker, höger eller vänster, mitten som tiger och glömmer de löften man stått för,  inte minst i Stadshuset. Om en Regering som förnekar dagens sociala problem liksom de förnekar eller har glömt historien. Ersättningsnämnden som blev en ny kränkning, en domstol där barnet skall försvara sig mot samhällets bristande förmåga att ge dem den trygghet de hade rätt till. När oppositionen som säger sig ”räddade” ersättningsfrågan ljuger de – de agerade publikfriande för att sedan lämna frågan i händerna på den sittande regeringen. Läs mer

Folåsabarnen den stora rättsskandalen i svensk socialhistoria

Vilken advokat vill hjälpa syskonen i Folåsafallet att få ut sitt rättsmäktiga skadestånd. Finns det en seriöst orädd advokat som vågar slåss för barnens utsatthet! Inom vanvården har vi mött många sk jurister med mer eller mindre märkliga syften och de seriösa växer inte på träd. Legio Advokatbyrå i Stockholm här har ni ett fall – ta det! Visa att ni är de första i Sverige som vågar ta strid mot kommuner och stat också i nya ärenden som andra säger är lönlösa att driva.

Folåsabarnen hörde jag talas om för många år sedan, via en vän på FB. Åtskilliga timmar, kamp förlorades just kring hurvida det är rätt att låsa in en 11-åring på ett hem för problematiska tonåringar. Dessutom tvärtemot Barnkonventionen – Europakonventionen etc där klart framgår att detta inte är lagligt. Stäm svenska staten i Europadomstolen. Läs mer

Det vilar sorg över vanvårdsersättningen

Har två mail samt ett telefonsamtal från människor som fått avslag på sina ansökningar om ersättning för vanvård. Jag undrar ibland vad Maria Larsson och hennes övriga politiska vänner inom regering och oppositionen tänkte när de uttalade av allvarlig art. Skrev till Marial Larsson o hennes departement om det här och hur människor bemöts inte minst de med diagnoser.

”Tack för ditt mail men skriv till Vanvårdsutredningen om detta, svarade Maria Larsson via sin sekreterare. Jag förstår hur de känner som sitter inför nämnden, men jag förstår inte hur en ansvarig minister för den här frågan avfärdar att det finns de som inte kan berättar, förklara, minnas tillräckligt för att anses ha blivit vanvårdade av samhället. Läs mer

Maria Larsson …..är det lättare att jaga rullstolar än skydda barn

KD backar i dag skulle de inte ens komma in i riksdagen om vi skall tro opinionssiffrorna. KD letar febrilt efter frågor som kan stärka deras politiska tilltro och existens, men famlar allt mer i dunkelt mörker. Nu skall kraften läggas på att jaga människor som behöver assistenter för att klara vardagen. Några fall visserligen kostsamma har uppmärksammats och det föranleder Maria Larsson att gå ut stort – nu skall det bli stopp på fusket. Läs mer

Ett stulet liv igår och idag – tar det aldrig slut

Jag har skrivit mycket Donia 15 år som dog dagen före sista maj. Jag har skrivit om mamman Anninas förtvivlan, om systern som aldrig fick träffa Donia igen. Efter sex år skulle de återses – mötet blev aldrig av. På kvällen vid femtiden ringer telefonen – Donia är död.

Läs mer

Ett stulet liv och att vara offer

Gårdagens blogg om nationaldagen i Norge väckte ilska från mina kamrater inom vanvårdsgruppen. Jag förstår dem av många skäl, liksom jag ber om ursäkt att nationaldagsfirandet i Norge, fick en felaktig förklaring.  Det var framför allt begreppet offerkofta som några reagerade på. Det är ett ord som sticker och min avsikt var faktiskt också att väcka lite ilska.

Läs mer

Äntligen – nu tar advokaterna bladet från munnen

I Aftonbladet skriver Peter Althin och Anton Strand en svidande kritiskt debattinlägg om socialtjänstens brister i barnavårdsutredningar. ” Men problemen inom socialtjänsten ligger på individnivå, bland socialarbetare och deras chefer. Om man inte längre kan lägga fullt engagemang och ge positiv energi till människor som har svåra problem ska man byta arbete.”

 

Det är ingen ny kritik så tillvida att den inte framförts tidigare. Såväl vi som dagligen träffar föräldrar som berättar den enda hårresande historien efter den andra som enskilda socialsekreterare känner väl igen anslaget. Jag skulle kunna rada upp fall på fall där just bristerna i Socialsekreterarnas jobb legat till grund för felaktiga omhändertaganden. Märkliga beslut på tjänstemannanivå som förbjuder föräldrar träffa sina placerade barn. Föräldrar som tvingas stå under bevakning likt grovt kriminella för att träffa sina barn någon gång i månaden, en enstaka timme.

Men problemet är inte bara socialtjänstemännens bristande kunskaper i utredning och lagtext, utan också förvaltningsdomstolarnas oförmåga att ställa frågor, kräva in mer underlag, ta hänsyn till ev vittnen som stärker barn och familjs utgångspunkt. Det är advokater som gör halvhjärtade jobb för att det ligger för lite pengar i att ställa upp i de här fallen. Humanadvokater växer inte på träd i Sverige. Jag vet familjer som ringt sig förtvivlade i jakt på jurister för att hjälp, utan att få det. Orska de kan inte betala. Man vet sällan heller att hemförsäkringen kan hjälpa till och för barnets del att socialförvaltningen skall betala den delen.

Jag vet sk lekmannajurister som kämpat i åratal för att föra talan mot kommuner som uppenbart brustit i utredningar och förfaringssätt när det gäller omhändertaganden och omhändertagna barn. Men som alltid förlorar främst för att de administrativa domstolarna är inkompetenta och okunniga och oftast litar mer på socialutredningar och tjänstemän än andras utsagor.

Detta gäller även politikerna i de lokala nämnderna som sällan ens läst det ärende de skall besluta om utan väntar på föredragningen för att sedan besluta i enlighet med utredande förslag.

hälften av socialarbetarna anser att kommunens ekonomi är minst lika viktig som klienternas bästa” är det konstigt. Inte alls. När kommunernas politiker och egna jurister snickrar förordningar och regelverk som är anpassade till kommunens ekonomi utan grund i lagstiftningen i det här fallet Socialtjänstlagen, är det självklart att svaret blir som ovan.

Att 20 procent har modet att tycka motsatsen är trots allt en ljuspunkt och många inom socialtjänsten slutar sina jobb idag för att de inte orkar, inte klarar att slåss mot de lokala politikernas krav. Vissa går så långt att de säger ”vi bryter mot lagen varje dag” med kommunen som stöd.

Maria Larsson skriver i anslutning till ett halvhjärtat förslag till ersättning för den sk vanvårdsgruppen att det måste till ett arbete för att förhindra vanvård och felaktigheter för dagens omhändertagna barn. Vi kanske skall börja där att Maria Larsson garanterar barn deras rätt att ha juridiskt ombud som inte är ”mutat” av socialförvaltningen, att familjer som drabbas har rätt till rättshjälp och att den sk LVU lagen skrotas och byts mot Barnskyddsutredningens förslag.

Man skall inte som Annina Karlsson vars dotter dog i valborgshelgen, behöva rymma utomlands för att myndigheterna begår övergrepp. Man skall inte som RebellRobban behöva känna sig kriminell är märklig för att han slåss för att få hem sin son. Man skall inte som Kajsa behöva slåss när man gjort en frivillig överenskommelse som både barn och mamma gjort med sin socialförvaltning och ändå få barnet LVU-at.

Andra bloggare i ämnet: Frihetssmedjan, Göran Johansson, Jonas Wikström

 

UNTNystart Ekonomi och JobbSR AftonbladetExpressen, SVD, DNSVT, SVT, TV4  Nyheterna ,Alliansfritt Sverige, Newsmill

Vilka politiker bryr sig om barn o ungdomar – Agenda ser inga barn

Ikväll följde jag partiledardebatten, främst för att se socialdemokraternas nya ordförande. Han hade en tillbakahållen och faderlig profil som inte låg långt efter Reinfeldts kolika ögon, som ständigt såg lika förvånade och oj då… Samtidigt blir jag förbannad på SVT Agenda (#Agenda) som inte kan lyfta mer än det mest traditionella och förväntade. Dålig journalistik. Läs mer

Maria Larsson gör det igen – sviker barn och ungdomar

Maria Larsson barnminister,  ger med ena handen men tar med den andra. För några månader sedan stod hon i Stadshuset inför TV-kameror och över 1000 vanvårdade i den sociala barnavården och bad om ursäkt vid Upprättelseceremonin. Temat var att detta inte får hända igen. Maria Larsson, må vara en person med stort hjärta, men hon har oerhört svag politisk trovärdighet. Den som hade hoppats att erfarenheterna från oss inom gruppen som varit med om den svenska vanvården som barn, skulle leda till förändring kanske måste tänka om. Barn utsätts idag, nu och i morgon för övergrepp och kränkningar från vuxenvärlden. Mycket lite har hänt. Barn och Ungdomar är en utsatt grupp som saknar röster, företrädare (Barnombudsmannen torde stå ganska ensam i sin kamp) det gäller i allt från socialvård till utbildning, skola etc. Barn och Ungdomsrättspartiet är kanske inte räddningen för gruppen men kan väl bli en politisk nagel i ögat på vuxna politiker. Läs mer